Bài giảng Lập trình và thiết kế Web 1 - Hướng dẫn cài đặt PHP

Các phần mềm cần thiết để chạy PHP Hướng dẫn cài đặt PHP sử dụng WebServer IIS Hướng dẫn cài đặt PHP sử dụng WebServer Apache Hướng dẫn cấu hình đổi Port cho IIS & Apache Giới thiệu Zend Techonologies

ppt58 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 3030 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Lập trình và thiết kế Web 1 - Hướng dẫn cài đặt PHP, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hướng dẫn cài đặt PHP Nội dung Các phần mềm cần thiết để chạy PHP Hướng dẫn cài đặt PHP sử dụng WebServer IIS Hướng dẫn cài đặt PHP sử dụng WebServer Apache Hướng dẫn cấu hình đổi Port cho IIS & Apache Giới thiệu Zend Techonologies Nội dung Các phần mềm cần thiết để chạy PHP Hướng dẫn cài đặt PHP sử dụng WebServer IIS Hướng dẫn cài đặt PHP sử dụng WebServer Apache Hướng dẫn cấu hình đổi Port cho IIS & Apache Giới thiệu Zend Techonologies Cần gì để chạy PHP ? Download PHP Download PHP for free here: Download MySQL Database Download MySQL for free here: Download Apache Server Download Apache for free here:  Download WAMP,LAMP Nội dung Các phần mềm cần thiết để chạy PHP Hướng dẫn cài đặt PHP sử dụng WebServer IIS Hướng dẫn cài đặt PHP sử dụng WebServer Apache Hướng dẫn cấu hình đổi Port cho IIS & Apache Giới thiệu Zend Techonologies Cài đặt PHP sử dụng IIS Cài đặt IIS Cài đặt PHP Engine Cài đặt MySQL Cài đặt IIS Start > Settings > Control Panel > Add & Remove Programs PHP Engine Cài đặt PHP Engine (version 5.2.1) PHP 5.2.1 website Bước 1: Bản quyền Bước 2: Xác định thư mục cài đặt Bước 3: Xác định Webserver mà PHP sẽ được tích hợp vào Bước 4: Xác định các thành phần PHP sẽ cài đặt Bước 4: Bắt đầu quá trình cài đặt PHP Engine Database Server - MySQL Cài đặt Database Server – MySQL 5.2 MySQL Server 5.2 Alpha - Cài đặt Database Server – MySQL 5.2 Bước 1: Xác định các thành phần MySQL sẽ cài đặt Bước 2: Cấu hình Mục đích sử dụng của DB Server Bước 3: Cấu hình Chức năng của DB Server Bước 3: Cấu hình ví trí lưu Data của MySQL Server Bước 4: Cấu hình Số lượng kết nối đến MySQL Server Bước 5: Cấu hình kết nối mạng TCP/IP Bước 6: Cấu hình charset mặc định của MySQL Server Bước 7: Cấu hình Windows Service cho MySQL Server Bước 8: Cấu hình mật khẩu cho account “root” Bước 9: Kết thúc cấu hình và áp dụng cấu hình cho Sever Một số tool đi kèm để quản trị MySQL MySQL GUI Tool 5.0-r11 MySQL Administrator 5.2 MySQL Front 3.2.14.8 Navicat 8 Nội dung Các phần mềm cần thiết để chạy PHP Hướng dẫn cài đặt PHP sử dụng WebServer IIS Hướng dẫn cài đặt PHP sử dụng WebServer Apache Hướng dẫn cấu hình đổi Port cho IIS & Apache Giới thiệu Zend Techonologies Cài đặt WAMP Tự động cài đặt: PHP Engine MySQL Apache PHPMyAdmin (~MySQL GUI) Nội dung Các phần mềm cần thiết để chạy PHP Hướng dẫn cài đặt PHP sử dụng WebServer IIS Hướng dẫn cài đặt PHP sử dụng WebServer Apache Hướng dẫn cấu hình đổi Port cho IIS & Apache Giới thiệu Zend Techonologies Cấu hình đổi PORT của IIS và Apache URL: ServerName : localhost Port mặc định của IIS và Apache là 80  Nếu cài cả IIS và Apache trên cùng 1 máy sẽ dẫn đến lỗi tranh chấp port Cần cấu hình đổi PORT của IIS hoặc Apache Ví dụ: IIS (port 80) và Apache (port 81) IIS: Apache: Cấu hình đổi PORT của IIS IIS > Default Website Properties Cấu hình đổi PORT của Apache WAMP Server > Config Files > httpd.conf Nội dung Các phần mềm cần thiết để chạy PHP Hướng dẫn cài đặt PHP sử dụng WebServer IIS Hướng dẫn cài đặt PHP sử dụng WebServer Apache Hướng dẫn cấu hình đổi Port cho IIS & Apache Giới thiệu Zend Techonologies Giới thiệu về Zend Technologies www.zend.com Zend được thành lập vào năm 1997 Bởi các thành viên là những người đứng đầu về ngôn ngữ PHP Những sản phẩm thương mại của Zend phục vụ cho việc phát triển các ứng dụng trên nền PHP Hội thảo hằng năm về PHP, MySQL trong các sản phẩm của Zend Sản phẩm của Zend for Linux®, Windows®, and UNIX® Zend Core Môi phiên bản hoàn toàn được kiểm tra và tăng cường của môi trường thực thi mã nguồn mở PHP. Zend Platform Một môi trường sản xuất PHP mạnh cung cấp khả năng thực thi, mở rộng và theo dõi các ứng dụng PHP Zend Studio Cung cấp IDE để xây dụng và debug ứng dụng PHP Zend Guard Cung cấp những công cụ bảo về mã nguồn và bản quyền cho các nhà cung cấp giải pháp $199 / năm $299 / năm $995 / năm Không công bố Zend Studio Cài đặt Develop IDE: Zend Studio 5.5 Zend Studio 5.5 – website Bước 1: Chọn các thành phần cài đặt cho Zend Studio Bước 2: Chọn thư mục cài đặt Bước 3: Cấu hình những kiểu file sẽ được mở bằng Zend Studio Bước 4: Chọn verion PHP tích hợp với Zend Bước 5: Tổng hợp thông tin và bắt đầu cài đặt Zend Studio Bước 6: Kết thúc quá trình cài đặt Môi trường lập trình Zend Studio Giao diện Một số đặc tính hỗ trợ của Zend Studio khi coding Web Project trong Zend Studio PHP Code Analyzer Cở sở dữ liệu Web Services Debug trong Zend Studio Giao diện lập trình của Zend Studio 5.5 File, Project, SQL Explorer… Hàm, lớp, … Thông tin debug Thông điệp Soạn thảo mã lệnh HTML, PHP, CSS, … Kết quả debug (Text) File, Project, SQL Explorer… Hàm, lớp, … Thông tin debug Thông điệp Soạn thảo mã lệnh HTML, PHP, CSS, … Kết quả debug (HTML) Trinh duyệt tích hợp Một số đặc tính trong phiên bản Zend Studio 5.5 khi soạn thảo mã lệnh trong Zend Web Project trong Zend Từ menu Project  New Project (*.zpj) Lợi ích khi sử dụng Project: Lớp và hàm được bổ sung vào Code complete list. Kiểm tra tốt các file include trong web Truy xuất nhanh đến các file liên quan Quản lý bookmark Hỗ trợ tìm kiếm Text trong project. PHP Code Analyzer Hỗ trợ phát hiện ra các mã lệnh dư, biến không được khởi tạo, … Đưa ra các gợi ý để sửa và cải thiện mã lệnh. Chạy Code Analyzer: Từ tab Project  right click vào file cần phân tích Chọn Analyze Code Kết quả hiện thị trong tab Code Analyzer Output. Cơ sở dữ liệu Hỗ trợ kết nối đến các HQT CSDL: DB2, Cloudscape, Derby, MySQL, PostgreSQL, SQLite Oracle, MS SQL Server Quản lý kết nối bằng Zend SQL Explorer. Hỗ trợ truy xuất đến dữ liệu và thay đổi dữ liệu, …, thực hiện câu truy vấn trực tiếp trong Zend Studio Web Service với Zend Studio Phát sinh file WSDL cho Web Service (Tools  WSDL Generator) Debug trong Zend Studio Internal Debugger Server Debugger Remote debug Debug qua server có firewall & NAT Một số chức năng khác của Zend Studio Version control DIFF + hỗ trợ CVS, Subversion Hỗ trợ kết nối an toàn cho nhiều developer truy xuất đến file thông qua FTP, SFTP, FTP over SSL Phát sinh PHP Document
Tài liệu liên quan