Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở PHP - Bài 1: Form và các điều khiển cơ sở

• Được dùng để lấy các giá trị trên Form thông qua phương thức GET. • Thông tin được gửi từ Form với phương thức GET CÓ giới hạn lượng thông tin gửi đi (tối đa 100 ký tự), và sẽ hiển thị trên địa chỉ URL nên người dùng có thể thấy được các thông tin này. • Chủ ý: vì người dùng có thể thấy được thông tin gửi đi thông qua địa chỉ URL do đó không nên dùng phương thức GET nếu các thông tin gửi đi có tính chất bảo mật như mật khẩu, số tài khoản.

docx101 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 422 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở PHP - Bài 1: Form và các điều khiển cơ sở, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan