Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở PHP - Bài 1: From và các câu điều khiển cơ sở

Đọc giá trị từ điều khiển from $_POST •Được dùng để lấy giá trị của các điều khiển trên Form thông qua phương thức POST. • Thông tin được gửi từ Form với phương thức POST không giới hạn lượng thông tin gửi đi và sẽ không được hiển thị trên địa chỉ URL nên người dùng không thể thấy được

pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 519 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở PHP - Bài 1: From và các câu điều khiển cơ sở, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên