Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở PHP - Bài 2: Model

Dẫn nhập •Sau khi đã có lớp Database, cần phân tích yêu cầu của website để biết cần phải xây dụng các lớp Model nào để thực hiện. • Trong một lớp model thường sẽ có phương thức khởi tạo và các phương thức cần thiết như lấy và hiển thị thông tin, cập nhật thông tin, thêm mới thông tin hay xóa thông tin.

pdf12 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 442 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở PHP - Bài 2: Model, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan