Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở PHP - Bài 4: Kết hợp PHP và MySQL - Thư viện PDO 1

PDO cung cấp một lớp truy cập dữ liệu trừu tượng (data-access abstraction layer), nghĩa là, dù chúng ta đang sử dụng CSDL nào, chúng ta đều có thể sử dụng các phương thức như nhau để truy vấn và lấy dữ liệu. PDO không cung cấp một CSDL trừu tượng, vì vậy chúng ta cần phải sử dụng một lớp trừu tượng nếu chúng ta cần CSDL đó.

pdf12 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 539 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở PHP - Bài 4: Kết hợp PHP và MySQL - Thư viện PDO 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan