Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở PHP - Bài 5: Xử lý tập tin

Ghi tập tin • Cú pháp: fwrite ($f, nội dung , độ_dài]); • Chú ý: độ dài là tham số tùy chọn: quy định số byte tối đa được ghi vào file của nội dung • Trước khi ghi chuỗi vào file cần phải định dạng lại chuỗi đó theo nhu cầu xuất dữ liệu trở lại khi đọc file. • Cách thức định dạng: tự thiết lập. Tuy nhiên, có một số định dạng được quy định sẵn như sau: • \t: nhảy tab • \n: xuống dòng

pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 483 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở PHP - Bài 5: Xử lý tập tin, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan