Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở PHP - Bài 9: Smarty - Template Engine 2

Biến của Smarty class • $template_dir: khai báo đường dẫn của thư mục templates chứa các file tpl • $compile_dir: khai báo đường dẫn của thư mục templates_C chứa các file biên dịch template của ứng dụng • $config_dir: khai báo đường dẫn của thư mục configs chứa các file cấu hình của ứng dụng • $cache_dir: khai báo đường dẫn của thư mục cache chứa các file được lưu trữ tạm • Chú ý: cần phải thiết lập giá trị cho các biến khi sử dụng

pdf13 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 400 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở PHP - Bài 9: Smarty - Template Engine 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan