Bài giảng Lịch sử ngoại giao và bài học ngoại giao Việt Nam

Thời Thượng Cổ */ Thời Cổ Đại */ Chế độ phong kiến Từ thế kỷ XV trở đI */ Ngoại giao châu âu từ thế kỷ XV-XVII */ Thế kỷ VII-1945 */ Sau chiến tranh thế giới thứ II đến nay

pdf12 trang | Chia sẻ: nyanko | Lượt xem: 1464 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lịch sử ngoại giao và bài học ngoại giao Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
•L-ợc Sử Ngoại Giao „ & •Bài học ngoại giao Việt Nam L-ợc Sử Ngoại Giao •Thế giới •Việt Nam L-ợc Sử Ngoại Giao thế giới Chia làm 2 thời kỳ chính:  Thời kỳ tr-ớc thế kỷ xv: */ Thời Th-ợng Cổ */ Thời Cổ Đại */ Chế độ phong kiến Từ thế kỷ XV trở đI */ Ngoại giao châu âu từ thế kỷ XV- XVII */ Thế kỷ VII-1945 */ Sau chiến tranh thế giới thứ II đến nay Ngoại giao quốc tế tiêu điểm  1-Về các cơ quan đại diện ngoại giao th-ờng trú ở n-ớc ngoài: Là các cơ quan ở n-ớc ngoài đại diện cho quyền lợi quốc gia, dân tộc, công dân, pháp nhân n-ớc cử đi bao gồm: Đại sứ quán, công sứ quán; cơ quan đại diện tại các tổ chức quốc tế: Đại biện quán, Tổng lãnh sự quán.  2. Sự ra đời về điều -ớc quốc tế về quan hệ ngoại giao: *Hiệp -ớc 1520 giữa Anh và Đế quốc La mã *Hiệp -ớc WESTPHALIE(1684) *Công -ớc VIêN(1961) *Nghị định th- Aix – La chapelle(1818) *Hiệp -ớc Tilzitt(1807) Ngoại Giao Việt Nam Ngoại giao việtnam Thời Tiền Lê(980-1009) Thời Trần(1225-1400) Thời Lê(1428-1527) Thời Hậu Lê(1553-1789) Thời Tây Sơn(1778-1802) Thời Nguyễn Độc Lập(1802-1883) Thời kỳ (1945-1975) Thời kỳ sau 1975 Các Thuật ngữ về Ngoại giao Các Văn Kiện *Cam Kết Quốc Tế *Công Báo *Công Hàm *Công Ước Quốc Tế *Điện Chia Buồn *Điện Chúc Mừng *Điều Ước Quốc tế *Ghi Nhớ *Hiến Ch-ơng Hiệp Định *Hiệp Định Bí Mật *Hiệp Định Sơ Bộ *Hiệp Ước *Quốc Th- *Sách Trắng Cơ quan ngoại giao và lãnh sự Cơ quan lãnh sự gồm:  Tổng Đại sứ quán  Lãnh sự quán Cơ quan đại diện ngoại giao gồm: *Đại sứ quán *Công sứ quán *Đại biện quán Cá nhân, tập thể ngoại giao Đại sứ  Tham tán  Bí th-  Tuỳ Viên  Ng-ời đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao.  Thành viên của cơ quan đại diện ngoại giao Viên chức ngoại giao  Nhân viên hành chính, kỹ thuật của cơ quan đại diện ngoại giao  Thành viên gia đình của viên chức ngoại giao  Nhân viên phục vụ cơ quan đại diện ngoại giao Gồm các bài học nh- sau: Lợi ích dân tộc Chủ nghĩ dân tộc Dĩ bất biến- ứng vạn biến”  “Vừa đánh vừa đàm”