Bài giảng Liên kết hóa học

Phân tử là hạt vi mô đại diện cho chất và mang đầy đủ tính chất hóa học của chất. Trong tự nhiên ngoài các khí hiếm tồn tại ở trạng thái phân tử một nguyên tử, nguyên tử của các nguyên tố khác luôn có xu hướng kết hợp với nhau để tạo ra phân tử có hai hay nhiều nguyên tử.

pdf22 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2477 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Liên kết hóa học, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên