Bài giảng Mạng máy tính: Giao thức HTTP

Trình cài đặt sẽ kiểm tra hệ thống mạng, và sẽ xuất hiện 1 dialog box yêu cầu xác nhận hệ thống mạng đang hoạt động đúng đắn, nhấn Continue

ppt30 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2255 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Mạng máy tính: Giao thức HTTP, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PowerPoint Template Click to edit subtitle style Quản trị Mạng Windows 2003 server HTTP là giao thức cho phép Web Browser và Web Server giao tiếp với nhau. Đầu tiên chỉ là 1 giao thức đơn giản. Thông tin được truyền dưới dạng văn bản thô thông qua kết nối TCP (HTTP/1.0) Phát triển nhanh chóng thành 1 giao thức phức tạp (HTTP/1.1). Ngoài việc tải trang HTTP cơ bản, browser phải lấy về 1 số lượng hình ảnh, âm thanh… Web client : là những chương trình duyệt web ở phía người dùng, như IE, Netscape, Opera, Fire Fox… Web client gởi yêu cầu đến Web Server. Sau đó đợi Web Server xử lý trả kết quả về rồi hiển thị cho ngươi dùng. User Web Server Ban đầu Web Server chỉ phục vụ các tài liệu HTTP và hình ảnh đơn giản Phát triển nhanh chóng, với nhiều thông tin phức tạp hơn được chuyển giao, trong đó quan trọng nhất là Web động (dynamic content) IIS 6.0 có trên tất cả phiên bản của W2k3, nhưng không được cài mặc định, người quản trị phải cài đặt nếu có nhu cầu sử dụng. Mặc định ban đầu khi cài đặt xong IIS chỉ cung cấp 1 số tính năng cơ bản. Các tính năng khác như Active Server Pages (ASP), ASP.NET, WedDAV publishing, FrontPage Server Extensions ta phải kích hoạt khi cần thiết. Từ nút Start  Programs  Administrative Tool  Manage Your Server Chọn biểu tượng Add or remove a role, xuất hiện hộp thoại Preliminitary Steps chọn Next Caøi ñaët Trình cài đặt sẽ kiểm tra hệ thống mạng, và sẽ xuất hiện 1 dialog box yêu cầu xác nhận hệ thống mạng đang hoạt động đúng đắn, nhấn Continue Chọn Application server (IIS, ASP.NET) trong hộp thoại Server role, nhấn Next Chọn 2 mục cài đặt FronPage Server Extentions và Enable ASP.NET, nhấn Next, nhấn Next trong hộp thoại tiếp theo Chương trình sẽ tiến hành cài đặt Chương trình sẽ tìm Source I386 để cài IIS, nếu không tìm được sẽ hiện yêu cầu chỉ định đường dẫn chứa bộ nguồn. Chọn OK. Bắt đầu cài đặt các thành phần của dich vụ IIS Nhấn Finish để kết thúc quá trình cài đặt Khi cài đặt xong mở cửa sổ làm việc của IIS bằng cách Administrative Tool  IIS Caáu hình cho IIS Application Pools : Chứa các ứng dụng xử lý các yêu cầu của HTTP request Website : Chứa danh sách các Website đã được tạo trên IIS Web Service Extensions : Chứa danh sách các Web Service để cho phép hay không cho phép thực thi 1 số ứng dụng như : ASP, ASP.NET Tạo mới 1 Web site: Right click vào thư mục Web site  New  Web site  Next Taïo môùi moät Web Site Xuất hiện hộp thoại Welcome to the Web Site Creation Wizard, nhấn Next. Cung cấp tên cho Web Site trong hộp thoại Description, nhấn Next Chỉ định các thông số : Enter the IP address to user for this Web Site : chỉ định địa chỉ sử dụng cho Web site 2. TCP port this Web Site should use : chỉ định cổng hoạt động cho dịch vụ. 3. Host header for this Web Site : Tên để nhận diện Web Site khi ta muốn tạo nhiều Web site sử dụng chung 1 địa chỉ. Chỉ định thư mục lưu trữ nội dung của Web site và chỉ định Anonymous có được quyền truy xuất không. Chỉ định quyền hạn truy xuất cho Web Site Nhấn Next và Finish để kết thúc quá trình tạo mới 1 Web site. Ta sẽ thấy Web Site sẽ xuất hiện trong cửa sổ IIS Để Web Site hoạt động được ta phải Stop Default Web Site và Start Web Site ta muốn đưa vào hoạt động lên, bằng cách Right click vào nó rồi chọn Stop hoặc Start. Chuù yù Để ánh xạ 1 tài nguyên từ đường dẫn thư mục vật lý thành đường dẫn URL, cho phép ta truy xuất tài nguyên này qua Web browser Right click vào Web Site cần tạo  New  Virtual Directory Xuất hiện hộp thoại Welcome, chọn Next Taïo Virtual Directory Nhập vào tên Alias cần tạo, nhấn Next Chỉ định thư mục cục bộ hoặc đường dẫn mạng cần ánh xạ Chỉ định các quyền truy xuất cho Alias này nhấn Next và Finish để kết thúc Virtual vừa tạo sẽ xuất hiện trong khung phải của IIS Tới đây ta có thể dùng IE để truy cập vào trang Web vừa tạo. Nếu không được, xem thử trong DNS đã có Hostname của trang này và chỉ đến đúng địa chỉ chưa. Mở cửa sổ DNS Right click vào Zone chọn Properties Kieåm tra Chọn tabe Name Servers, nếu chưa có thì nhấn Add… để thêm vào Nhấn Browse trong hộp thoại kế tiếp để tìm đến Web Site muốn thể hiện Add vào xong ta sẽ thấy tên Web Site trong khung hộp thoại với đúng địa chỉ Server chứa nó Bây giờ thì chắc chắn ta đã truy xuất thành công Ta có thể tạo nhiều Alias để truy xuất trang Web này hoặc tạo nhiều Web Site trên Web Server Add your company slogan