Bài giảng Mô hình hồi quy tuyến tính bội: Lựa chọn mô hình và kiểm định giả thiết

Trong bài giảng này chúng ta tiếp tục thảo luận mô hình hồi qui và tập trung vào những dạng hàm nào có thể là phù hợp với biến phụ thuộc và các biến hồi qui. Điều này rất quan trọng vì dạng hàm phù hợp cũng là một trong các giả định OLS của mô hình hồi qui bội.

pdf26 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 3045 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Mô hình hồi quy tuyến tính bội: Lựa chọn mô hình và kiểm định giả thiết, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan