Bài giảng Môi trường chính trị - Pháp luật

(Bản scan) 1. Môi trường chính trị Có 3 loại rủi ro chính trị thường gặp: Rủi ro sở hữu - tài sản và đời sống Rủi ro về sự hoạt động - đề cập đến sự can thiệp vào hoạt động của công ty Rủi ro về chuyển giao - thường gặp khi những cố gắng được thực hiện để chuyển đổi quỹ giữa các nước

ppt7 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2153 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Môi trường chính trị - Pháp luật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan