Bài giảng môn học Phân tích thiết kế và đánh giá giải thuật

Đệ quy là một kỹ thuật được sử dụng trong các ngôn ngữ lập trình cao cấp như C/C++, ngày nay hầu hết các ngôn ngữ lập trình đều hỗ trợ kỹ thuật này. Về bản chất đệ qui là cách định nghĩa một đối tượng dựa trên chính nó, hay cụ thể hơn là trên các thể hiện cụ thể, đơn giản của nó.

pdf35 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1739 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn học Phân tích thiết kế và đánh giá giải thuật, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan