Bài giảng môn Kinh tế vĩ mô - Chương 7 Lạm phát thất nghiệp

a/ Căn cứ vào tác hại: + LP dự đoán: + LP ngoài dự đoán TD: Bạn là người cho vay muốn có lãi suất: 5%/năm, dự đoán LP 10%/năm. Bạn tính lãi suất?

pdf24 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Lượt xem: 1076 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Kinh tế vĩ mô - Chương 7 Lạm phát thất nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 7 LẠM PHÁT THẤT NGHIỆP 1 2I. LẠM PHÁT. 1. Khái niệm: - Lạm phát là hiện tượng mức giá chung của hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng lên. - Tỷ lệ lạm phát: là tỷ lệ tăng mức giá chung của HH&DVTD. 1(%) 1  t t t CPI CPI Inf CPI (CONSUMER PRICE INDEX) Cách 1: Cách 2:     n i ii n i ii qp qp CPI 1 00 1 01         0 0 1 i i i d p p CPI 3   00 00 0 ii ii i qp qp dvới TD: TÍNH LP 06 , BIẾT CPI 05 =1,5; NĂM GỐC LÀ 2001 VÀ CÁC SỐ LIỆU SAU: (Đ.V.T: 1.000Đ) STT Tên hàng Khối lượng Năm 2001 gốc Năm hành hiện 2006 Đơn giá CPTD Đơn giá CPTD 1 Gạo 2 Thịt 3 Rau 4 Dịch vụ Σ 4 1.600 5.000 600 22.200 2.800 7.000 1.200 36.000 400Kg 4 7 200Kg 300Kg 25 2 35 4 15.000 25.000 5    n i ii n i ii qp qp CPI 1 00 1 01 6,1 000.200.22 000.000.36  1(%) 05 06 06  CPI CPI Inf 1 5,1 6,1  = 6,66% : LP>0 <0 : GP Inft<Inf(t-1) : GP LP T <LPdk (do AD↓,Y↓): TP Inf2000: -0,6% 2.CÁC LOẠI LP a/ Căn cứ vào tác hại: + LP dự đoán: + LP ngoài dự đoán TD: Bạn là người cho vay muốn có lãi suất: 5%/năm, dự đoán LP 10%/năm. Bạn tính lãi suất? 6 , LP T : 20%  i r = i n - %LP T = -5%Lãi suất: 15% 7• b/ Căn cứ vào tỷ lệ LP: + LP vừa phải (1 con số): %LP<10%/năm + LP phi mã (2 hoặc 3 con số): 10%≤%LP<1000% + Siêu LP (4 con con số):≥1000%/năm Cải cách chính trị  Cải cách kinh tế  Cải cách tiền tệ 3. NGUYÊN NHÂN LP ►Do sức ỳ của nền kinh tế ►Do cầu kéo ►Do chi phí đẩy 8 DO SỨC Ỳ CỦA NỀN KINH TẾ P↑ đều với tỷ lệ không đổi trong thời gian dài, cung, cầu không thay đổi đáng kể. => Dân chúng sẽ có dự đoán tỷ lệ LP tương tự cho năm tiếp theo => Dân chúng sẽ cộng thêm trượt giá vào các chỉ tiêu tiền tệ có liên quan  LP diễn ra gần đúng dự đoán: LP ỳ (LP dự đoán) 9 DO CẦU KÉO Nếu Y≥Yp, AD tiếp tục↑ (do↑M hoặc↑G) sẽ dẫn đến LP do cầu kéo (demand pull inflation) Y, P↑: đây là loại lạm phát ngoài dự đoán 10 DO CẦU KÉO 11 AS 1 Y Yp P ① Y 2 P1 P2 AD 1 AD 2 ② P3 ③ AS 2 DO CHI PHÍ ĐẨY: Khi CPSX↑(giá nguyên, nhiên, vật liệu, tiền lương) 12  đẩy AS dịch chuyển sang trái Y↓, P↑: LP do chi phí đẩy (Cost push inflation 13 Y P Y p AS 1 AD 1 AS 2 ① P 2 Y 2 ② AD 2 P 3 ③ P 1 II. THẤT NGHIỆP 1.Khái niệm: TN là những người: - Trong hạn tuổi lao động - Có sức khỏe để tham gia lao động - Tìm việc - Không tìm được việc %100% x LLLD TN TN  14 LLLĐ + ngoài LLLĐ = DS Có việc TN 2. CÁC DẠNG THẤT NGHIỆP. ►Thất nghiệp tạm thời ►Thất nghiệp do cơ cấu ►Thất nghiệp do chu kỳ (thiếu cầu về lao động) - Được dùng đánh giá tình trạng KT và TTLĐ - Trong dài hạn, TNCK sẽ tự mất đi do sự điều chỉnh của tiền lương 15 Không dùng đánh giá tình trạng KT và TTLĐ 16 TQL: 100đ LLLĐ: 10 người TQL: 90đ LLLĐ: 10 người 1/ ↓người: 1 TN (TL10đ/người) Cung lđ: 10 người Cầu lđ: 9 người 10đ/người 2/ ↓w: 9đ/người Cung lđ: 10 người Cầu lđ: 10 người 17 3.TỶ LỆ THẤT NGHIỆP TỰ NHIÊN (U N ): LÀ TỶ LỆ THẤT NGHIỆP KHI THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG CÂN BẰNG ① LD (Labour Demand) Cầu LĐ ngịch biến w LF (Labour Force) LLLĐ đồng biến w LS (Labour Supply) Cung LĐ đồng biến w (những người chấp nhận công việc) LSLF: Những người không chấp nhận công việc LĐ W r LD LF LS ② W 0 E F N 0 TÍNH CHẤT UN ► Un > 0  khi thị trường lao động cân bằng vẫn có những người thất nghiệp. ► Mức thất nghiệp ở tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên thì lạm phát ổn định 18 III. MỐI LIÊN HỆ GIỮA LP VÀ TN ► Ngắn hạn: ► Dài hạn 19 NGẮN HẠN ► Giữa LP và TN trong ngắn hạn có mối quan hệ nghịch biến được thể hiện trên đồ thị Phillips. 20 21 %TN %LP Đồ thị PHILLIPS trong ngắn hạn A B 22 Ý nghĩa: Trong ngắn hạn, có sự đánh đổi giữa lạm phát và thất nghiệp - ↓TN  CSTK+TTMR AD↑  LP↑ - ↓LP  CSTK+TTTH AD↓Y↓  TN↑ Câu hỏi: Việt Nam đang có mức TN cao (10%), có nên thực hiện chính sách giảm LP mạnh ngay trong năm nay không, vì sao? DÀI HẠN Không có sự đánh đổi giữa lạm phát và thất nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp sẽ trở về tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên cho dù lạm phát là bao nhiêu 23 24 Đồ thị PHILLIPS trong dài hạn U n %LP %TN ↓LP CSTK,TTTHAD,Y↓  TN↑ w↓ Cầu LĐ↑  TTLĐ CB: Un P 1 P 2