Bài giảng môn Kinh tế vĩ mô - Chương 7 Thị trường cạnh tranh không hoàn toàn

Một số vấn đề cơ bản Khái niệm thị trường độc nhóm: “Thị trường độc quyền nhóm là thị trường mà ở đó một số doanh nghiệp sản xuất toàn bộ hay hầu hết sản lượng thị trường ”

pdf12 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Lượt xem: 1173 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Kinh tế vĩ mô - Chương 7 Thị trường cạnh tranh không hoàn toàn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
19:41 PM 1 CHƯƠNG 7 THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH KHÔNG HOÀN TOÀN 9:41 PM 2 PHẦN 1 THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN NHÓM 9:41 PM 3 Một số vấn đề cơ bản Khái niệm thị trường độc nhóm: “Thị trường độc quyền nhóm là thị trường mà ở đó một số doanh nghiệp sản xuất toàn bộ hay hầu hết sản lượng thị trường ” 29:41 PM 4 Một số vấn đề cơ bản Đặc điểm: l Có ít người bán, thị phần của xí nghiệp khá lớn và có quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. l Sản phẩm có thể đồng nhất hoặc phân biệt và khó có khả năng thay thế cho nhau. l Doanh nghiệp mới khó gia nhập vào thị trường. l Đường cầu thị trường có thể xác định dễ dàng nhưng đường cầu xí nghiệp khó được thiết lập 9:41 PM 5 Một số vấn đề cơ bản Phân loại: l Độc quyền nhóm hợp tác với nhau +Thống nhất giá +Phân chia sản lượng +Cạnh tranh giành lợi nhuận l Độc quyền nhóm không hợp tác với nhau: 9:41 PM 6 Một số vấn đề cơ bản Đường cầu gãy khúc: Q P O 39:41 PM 7 Cân bằng trong thị trường độc quyền nhóm Q P O IEDI > 1 IEDI < 1 9:41 PM 8 Cân bằng trong thị trường độc quyền nhóm Q P O IEDI > 1 IEDI < 1 EPE QE 9:41 PM 9 Cân bằng trong thị trường độc quyền nhóm Q P O IEDI > 1 IEDI < 1 EPE QE Doanh thu 49:41 PM 10 Cân bằng trong thị trường độc quyền nhóm Q P O EPE QE Doanh thu P’ Q DT DT thu thêm DT mất đi 9:41 PM 11 Cân bằng trong thị trường độc quyền nhóm Q P O EPE QE Doanh thu P’ Q DT Tăng giá không có lợi 9:41 PM 12 Cân bằng trong thị trường độc quyền nhóm Q P O EPE QE Doanh thu P’ Q DT Tăng giá không có lợi 59:41 PM 13 Cân bằng trong thị trường độc quyền nhóm Q P O EPE QE Doanh thu Q 9:41 PM 14 Cân bằng trong thị trường độc quyền nhóm Q P O EPE QE P’ Q’ 9:41 PM 15 Cân bằng trong thị trường độc quyền nhóm Q P O EPE QE P’ Q’ Doanh thu DT Mất đi DT Tăng thêm 69:41 PM 16 Cân bằng trong thị trường độc quyền nhóm Q P O EPE QE P’ Q’ Doanh thu Giảm giá cũng không có lợi 9:41 PM 17 Quyết định của doanh nghiệp độc quyền nhóm Q P O E PE QE D2 D1 MR1 MR2 MC MC = MR Q1Q2 9:41 PM 18 CARTEL Ý nghĩa của Cartel: Cartel là sự kết hợp một vài công ty tạo thành một nhóm liên minh sản xuất và cùng chia sẻ với nhau những quyền lợi như nhau. Khi số lượng lớn các công ty hay các ngành phối hợp với nhau để mở rộng sức mạnh, thì thị trường trở thành thị trường độc quyền hoàn toàn. 79:41 PM 19 Doanh thu Lợi nhuận Chi phí 0 Q TR 120 4 D MR AC MC MC=MR CÂN BẰNG CARTEL 9:41 PM 20 PHẦN 2 THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH ĐỘC QUYỀN 9:41 PM 21 Một số vấn đề cơ bản Khái niệm thị trường cạnh tranh độc quyền : “Thị trường cạnh tranh độc quyền là thị trường mà ở đó có nhiều người cung cấp và cung cấp những sản phẩm dễ thay thế cho nhau ” 89:41 PM 22 Một số vấn đề cơ bản Đặc điểm: l Số lượng các công ty có trong thị trường này đủ lớn l Có sự tự do gia nhập ngành l Có sản phẩm thay thế tương tự nhau 9:41 PM 23 Một số vấn đề cơ bản Đặc điểm: l Hình thành một nhóm công ty với nhiều mức giá khác nhau nhưng chênh lệch không cao l Sản phẩm phân biệt 9:41 PM 24 Một số vấn đề cơ bản Đường cầu cá nhân: P QO D D’ 99:41 PM 25 Một số vấn đề cơ bản Đường doanh thu biên MR P QO D MR 9:41 PM 26 Một số vấn đề cơ bản Chi phí bán hàng: l Đặc trưng nổi bật của thị trường cạnh tranh độc quyềnèduy trì kiểm soát thị trường và định hình đường cầu l Quảng cáo l Chất lượng sản phẩm không thực sự khác nhau l Chi phí bán hàng sẽ làm tăng chi phí của sản phẩm 9:41 PM 27 Cân bằng trong thị trường cạnh tranh độc quyền l Cân bằng trong ngắn hạn 10 9:41 PM 28 Doanh thu Lợi nhuận Chi phí Tối đa hóa lợi nhuận 0 Q TR 120 4 D MR AC MC MC=MR 9:41 PM 29 Doanh thu Lợi nhuận Chi phí 0 Q TR 80 6 D MR AC MC Doanh thu Lợi nhuận Chi phí 0 Q4 D MR AC MC MC =MR MC > MR Tối đa hóa lợi nhuận 9:41 PM 30 Doanh thu Lợi nhuận Chi phí 0 Q TR 140 2 D MR AC MC Doanh thu Lợi nhuận Chi phí 0 Q4 D MR AC MC MC =MR MC < MR Tối đa hóa lợi nhuận 11 9:41 PM 31 Cân bằng trong thị trường cạnh tranh độc quyền l Cân bằng trong dài hạn 9:41 PM 32 Doanh thu Lợi nhuận Chi phí 0 Q TR D MR AC MC MC=MR Cân bằng trong thị trường cạnh tranh độc quyền 9:41 PM 33 Doanh thu Lợi nhuận Chi phí 0 Q TR D MR AC MC MC=MR Cân bằng trong thị trường cạnh tranh độc quyền LN kinh tế = 0 Doanh thu = Chi phí 12 9:41 PM 34 Hiệu quả trong thị trường cạnh tranh độc quyền l Giá cả và chi phí trung bình luôn cao hơn ở thị trường cạnh tranh hoàn toàn. l Sản lượng ít hơn ở thị trường cạnh tranh hoàn toàn. l Thế lực của độc quyền nhỏ, gây tổn thất không đáng kể, khả năng dư thừa hàng hóa ít. l Sản phẩm được đa dạng hóa, đáp ứng nhu cầu cho người tiêu dùng
Tài liệu liên quan