Bài giảng môn Kỹ thuật lập trình - Chương mở đầu: Giới thiệu môn học Kỹ thuật lập trình

Mục tiêu môn học Nắm vững kiến thức cơ bản về lập trình (biến, hàm, cấu trúc rẽ nhánh, các kiểu dữ liệu ) Trang bị kiến thức lập trình ứng dụng trên windows form. Nắm vững kiến thức cơ bản về lập trình hướng đối tượng

pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 477 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Kỹ thuật lập trình - Chương mở đầu: Giới thiệu môn học Kỹ thuật lập trình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khoa Hệ Thống Thông Tin Đại Học Quốc Gia TP.HCM Đại Học Kinh Tế Luật KỸ THUẬT LẬP TRÌNH Giới thiệu môn học Khoa Hệ Thống Thông Tin Đại Học Quốc Gia TP.HCM Đại Học Kinh Tế Luật Mục tiêu môn học Nắm vững kiến thức cơ bản về lập trình (biến, hàm, cấu trúc rẽ nhánh, các kiểu dữ liệu) Trang bị kiến thức lập trình ứng dụng trên windows form. Nắm vững kiến thức cơ bản về lập trình hướng đối tượng Khoa Hệ Thống Thông Tin Đại Học Quốc Gia TP.HCM Đại Học Kinh Tế Luật STT Tên chương Lý thuyết Thực hành 1 Tổng quan về lập trình 3 6 2 Xử lý mảng và chuỗi 6 6 3 Lập trình Windows Form 6 3 4 Lập trình hướng đối tượng 9 9 5 Kế thừa và đa hình 6 6 Tổng cộng 30 30 Khung chương trình Khoa Hệ Thống Thông Tin Đại Học Quốc Gia TP.HCM Đại Học Kinh Tế Luật Tài liệu tham khảo Slides bài giảng Sách:  Joyce Farrell “Microsoft® Visual C# 2010: An Introduction to Object-Oriented Programming”  John Sharp, “Microsoft Visual C# 2008 Step by Step”  Rob Miles, “C# Programming”  Phạm Hữu Khang, “C# 2005 - Tập 3: Lập Trình Hướng Đối Tượng” Internet Khoa Hệ Thống Thông Tin Đại Học Quốc Gia TP.HCM Đại Học Kinh Tế Luật Hình thức đánh giá môn học STT Loại Tỉ lệ 1 Thi viết cuối kỳ 50% 2 Quá trình 25% 3 Giữa kỳ 25% Khoa Hệ Thống Thông Tin Đại Học Quốc Gia TP.HCM Đại Học Kinh Tế Luật Thuyết trình nhóm Mỗi nhóm thực hiện 1 đề tài/đồ án và thuyết trình trên lớp. Nội dung đề tài:  Sản phẩm phần mềm  Các vấn đề liên quan đến lập trình • Lập trình Web (ASP.NET, PHP) • Lập trình Mobile • Design Pattern • Khoa Hệ Thống Thông Tin Đại Học Quốc Gia TP.HCM Đại Học Kinh Tế Luật Bài tập nhóm Mỗi nhóm gồm tối đa 6 sinh viên. Hàng tuần các nhóm phải hoàn thành các bài tập do giảng viên đưa ra và nhóm trưởng gửi trên diễn đàn Khoa. Quá thời hạn mà nhóm chưa gửi bài thì xem như không hoàn thành bài tuần đó. Khoa Hệ Thống Thông Tin Đại Học Quốc Gia TP.HCM Đại Học Kinh Tế Luật Rượu chè/Cờ bạc Ngủ gật X X Các hành vi tuyệt đối nghiêm cấm trong lớp học Khoa Hệ Thống Thông Tin Đại Học Quốc Gia TP.HCM Đại Học Kinh Tế Luật Nghe/nói Điện thoại la om sòm Oánh nhau X X Các hành vi tuyệt đối nghiêm cấm trong lớp học Khoa Hệ Thống Thông Tin Đại Học Quốc Gia TP.HCM Đại Học Kinh Tế Luật Giảng viên : Ths Trần Duy Thanh Blog : Email : duythanhcse@gmail.com Phone : 0987773061 Thông tin Giảng Viên Khoa Hệ Thống Thông Tin Đại Học Quốc Gia TP.HCM Đại Học Kinh Tế Luật END