Bài giảng môn lập trình mạng_Chương 4: Lập trình mạng trong Java

Java hỗ trợ lập trình mạng thông qua các lớp trong gói java.net. Mộtsố gói tiêu biểu - InetAddress: Quảnlý địachỉ internet bao gồm địachỉ IP và tên máy - Socket: hỗ trợ phương thức liên quan tới socket cho chương trình client ở chếđộ có kếtnối - ServerSocket: hỗ trợ phương thức liên quan tới socket cho chương trình Server ở chếđộ có kếtnối - DatagramSocket: hỗ trợ các phương thức liên quan tới socket ở cả client và server ở chế độ không kết nối - DatagramPacket: cài đặt gói tin dạng thư tín người dùng trong giao tiếp client server ở chế độ không kết nối - URL - URLConnection

pdf33 trang | Chia sẻ: diunt88 | Lượt xem: 2782 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn lập trình mạng_Chương 4: Lập trình mạng trong Java, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan