Bài giảng môn lập trình mạng_Chương 5: Lập trình với hệ thống web

1. Giới thiệu hê thống web Web server: chương trình quản lý một cây thứ bậc các trang Web và phục vụ yêu cầu truy xuất chúng từ các client từ xa. Web Browser: chương trình giao tiếpvới người dùng, nhận yêu cầu từ user rồi truy xuất trang Web ở server tương ứng để phân giải và hiển thị nội dung lên màn hình. Trang Web: đơn vị gởi nhận giữa Web server và Web client, nó là 1 file văn bản được viết bằng ngôn ngữ HTML Web browser và web server sẽ tạo1 cầu nối TCP để trao đổi thông tin, server lắng nghe ở port 80 (port mặc định) và dùng giao thức HTTP (HyperText Transfer Protocol)

pdf41 trang | Chia sẻ: diunt88 | Lượt xem: 2352 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn lập trình mạng_Chương 5: Lập trình với hệ thống web, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan