Bài giảng môn Quản trị học: Lãnh đạo

• Bản chất và vai trò của chức năng Lãnh đạo (Leading) • Phân biệt người Lãnh đạo (Leader và • Nội dung các lý thuyết về động cơ và động viên tinh thần của nhân viên • Các phương pháp lãnh đạo và ưu nhược điểm của từng phương pháp • Phong cách Lãnh đạo • Nhóm làm việc (khái niệm, vai trò, nguyên tắc làm việc theo nhóm ) • Minh hoạ bằng những ví dụ thực tế

ppt75 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2379 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Quản trị học: Lãnh đạo, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên