Bài giảng Nhập môn Assembly

Tập lệnh máy được định nghĩa trước, khi CPU được sản xuất và nó đặc trưng cho kiểu CPU . Ex : B5 05 là 1 lệnh máy viết dạng số hex, dài 2 byte. Byte đầu B5 gọi là Opcode Byte sau 05 gọi là toán hạng Operand

ppt38 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2465 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Nhập môn Assembly, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan