Bài giảng Nhập môn lập trình - Chương 1: Giới thiệu tổng quan về lập trình - Nguyễn Sơn Hoàng Quốc

Quá trình viết, dịch và chạy chương trình cấp cao gồm các công đoạn như sau: - B1. Soạn chương trình nguồn và lưu lên đĩa. - B2. Dịch chương trình nguồn nhờ trình biên dịch. - B3. Nối kết các tập tin mã trung gian tạo ở B2. - B4. Chạy chương trình ngôn ngữ máy tạo ở B3.

pdf32 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 396 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Nhập môn lập trình - Chương 1: Giới thiệu tổng quan về lập trình - Nguyễn Sơn Hoàng Quốc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan