Bài giảng Nhập môn quản trị doanh nghiệp

Chương 4: Quản trị nhân sự (4 tiết) Tầm quan trọng, xuất xứ và chiến lược quản lý nhân sự Phòng nhân sự và văn hoá tổ chức Kế hoạch hoá tài nguyên nhân lực Tuyển dụng và lựa chọn nhân viên Học hỏi và huấn luyện trong tổ chức Phát triển sự nghiệp của cán bộ công nhân viên Động cơ thúc đẩy và hệ thống và tiền lương

ppt12 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 3315 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Nhập môn quản trị doanh nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHẬP MÔN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Mục tiêu của môn học Tên môn học: Nhập môn quản trị doanh nghiệp – Introduction of business management Số tín chỉ: Lý thuyết: 2, Thực hành: 0 Phân bổ thời gian Lên lớp: 30 tiết Thực tập phòng thí nghiệm: 0 tiết Khác: 0 Mục tiêu của môn học Cung cấp cho sinh viên: Những kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh; Một số các bộ môn cơ bản của lĩnh vực quản trị học; Kiến thức cơ bản về áp dụng HTTT trong quản lý doanh nghiệp. Tài liệu tham khảo Tài liệu nội bộ: Nguyễn Hoàng Tiến, Nhập môn quản trị doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Tiến, Giải pháp tích hợp trong quản trị doanh nghiệp Sách tham khảo: Nguyễn Hải Sản , Quản trị doanh nghiệp, Nxb Tài chính, 2007 Lê Thế Giới, Nguyễn Xuân Lãn, Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Thị Loan, Quản trị học, Nxb Tài chính, 2007 Lê Văn Tâm, Ngô Kim Thanh, Quản trị Doanh Nghiệp, Nxb Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội 2008 Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên Bài tập: 20% Thi giữa học kỳ: 20% Thi cuối học kỳ: 60% Nội dung môn học Chương 1: Đại cương về doanh nghiệp (4 tiết) Định nghĩa doanh nghiệp Phân loại doanh nghiệp Mục đích và mục tiêu của doanh nghiệp Chu trình đời sống của doanh nghiệp Doanh nghiệp và môi trường kinh doanh Nội dung môn học Chương 2: Đại cương về quản trị doanh nghiệp (4 tiết) Các chức năng của quản trị: lên kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra Vai trò và các kỹ năng của nhà lãnh trong quản trị doanh nghiệp Phân cấp và ra quyết định trong quản trị kinh doanh Các học thuyết về quản trị doanh nghiệp Nội dung môn học Chương 3: Quản trị chiến lược (4 tiết) Vai trò của chiến lược tổ chức Chẩn đoán chiến lược môi trường doanh nghiệp Chẩn đoán chiến lược doanh nghiệp Hoạch định chiến lược doanh nghiệp Nội dung môn học Chương 4: Quản trị nhân sự (4 tiết) Tầm quan trọng, xuất xứ và chiến lược quản lý nhân sự Phòng nhân sự và văn hoá tổ chức Kế hoạch hoá tài nguyên nhân lực Tuyển dụng và lựa chọn nhân viên Học hỏi và huấn luyện trong tổ chức Phát triển sự nghiệp của cán bộ công nhân viên Động cơ thúc đẩy và hệ thống và tiền lương Nội dung môn học Chương 5: Quản trị chất lượng (4 tiết) Các vấn đề cơ bản trong quản lý chất lượng Triết lý và các hệ thống quản lý chất lượng Các kỹ thuật quản lý chất lượng Chất lương trong dịch vụ Triển khai cài đặt các hệ thống quản lý chất lượng Nội dung môn học Chương 6: Các vấn đề hiện hành trong quản trị doanh nghiệp (4 tiết) Xu hướng liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Nội dung môn học Chương 7: Các giải pháp thông tin trong quản trị doanh nghiệp (4 tiết) Sự tiến hoá của các giải pháp tin học trong quản trị doanh nghiệp Giải pháp tích hợp trong quản trị doanh nghiệp Giải pháp tin học tình báo trong quản trị doanh nghiệp
Tài liệu liên quan