Bài giảng Nhiên liệu, dầu mỡ và chất lỏng chuyên dùng

Nội dung môn học: khái niệm chung về nhiên liệu;nhiên liệu truyền thống xăng-diesel, nhiên liệu thay thế (Biodiesel, Bioethanol, LPG, CNG, fuel cell, hydrogen,.). Cơ sở lý thuyết về ma sát và mài mòn. Khái niệm về chất bôi trơn. Đặc tính kỹ thuật của chất bôi trơn lỏng– dầu bôi trơn. Đặc tính kỹ thuật của chất bôi trơn đặc – mỡ bôi trơn. Đặc tính kỹ thuật của chất lỏng chuyên dùng.

pdf361 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2935 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Nhiên liệu, dầu mỡ và chất lỏng chuyên dùng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên