Bài giảng Những tranh luận về cây chuyển gen

1.Tách AND plasmid và AND tế bào cho nhờ enzym cắt. 2.Trộn chung AND plasmid với đoạn AND tb cho, thêm enzym Nối ligaza tạo AND tái tổ hợp hoàn chỉnh 3.Biến nạp AND tái tổ hợp vào tế bào nhận.(vi khuẩn Ecoli) 4.Chọn lọc và tạo dòng vi khuẩn mang gen lạ. Sau đó tạo điều kiện để gen bểu hiện tạo ra sản phẩm.

ppt31 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2244 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Những tranh luận về cây chuyển gen, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan