Bài giảng Phân tích tài chính: Thời giá tiền tệ và mô hình chiết khấu dòng tiền - Nguyễn Minh Kiều

(Bản scan) Thời giá tiền tệ là gì? Thời giá tiền tệ gắn liền với thời gian và lãi suất Tại sao phải sử dụng thời giá tiền tệ? Đồng tiền ở những thời điểm khác nhau có giá trị khác nhau do cơ hội dử dụng tiền, đồng tiền hiện tại có giá trị hơn đồng tiền trong tương lai Qui về giá trị tương đương Có thể so sánh với nhau Có thể thực hiện các phép toán học

pdf23 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2220 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Phân tích tài chính: Thời giá tiền tệ và mô hình chiết khấu dòng tiền - Nguyễn Minh Kiều, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan