Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng - Bài 5: Mô hình hóa use case - Chu Thị Hường

XÁC ĐỊNH CÁC TÁC NH N • Xác định các tác nhân Để tìm các tác nhân có thể trả lời các câu hỏi sau: • Ai hay hệ thống nào sẽ là người sử dụng những chức năng chính của hệ thống? * Ai cần sự hỗ trợ của hệ thống để thực hiện những công việc hàng ngày của họ? * Ai sẽ cần bảo trì, quản trị và đảm bảo cho hệ thống hoạt động? + Hệ thống sẽ phải xử lý và làm việc với những trang thiết bị phần cứng nào? • Hệ thống cần phải tương tác với các hệ thống nào khác? * Ai hay cái gì quan tâm đến kết quả mà hệ thống sẽ sản sinh ra?

pdf39 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 463 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng - Bài 5: Mô hình hóa use case - Chu Thị Hường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan