Bài giảng Phân tích và thiết kế giải thuật-Chương 4: Chiến lược biến thể-để-trị

Nội dung: - Chiến lược Biến thể-để-trị - Giải thuật Gauss để giải hệ phương trình tuyến tính - Cấu trúc heap và heapsort - Giải thuật Horner để định trị đa thức - So trùng dòng ký tự bằng giải thuật Rabin-Karp

ppt36 trang | Chia sẻ: diunt88 | Lượt xem: 2535 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Phân tích và thiết kế giải thuật-Chương 4: Chiến lược biến thể-để-trị, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan