Bài giảng Phân tích và thiết kế giải thuật-Chương 7: Vấn đề NP-đầy đủ

Nội dung: - Giải thuật thời gian đa thức tất định và không tất định - Vấn đề NP-đầy đủ - Định lý Cook - Một số bài toán NP-đầy đủ - Một số kỹ thuật để đối phó với những bài toán NP-đầy đủ

ppt25 trang | Chia sẻ: diunt88 | Lượt xem: 2740 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Phân tích và thiết kế giải thuật-Chương 7: Vấn đề NP-đầy đủ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên