Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng sử dụng UML - Thiết kế Class

Mục tiêu - Tìm hiểu mục đích của bước thiết kế Class và vị trí của công đoạn này trong qui trình - Xác định bổ sung các class và quan hệ của chúng cần để hỗ trợ cho việc cài đặt các cơ chế kiến trúc đã chọn - Xác định và phân tích việc chuyển đổi trạng thái các đối tường trong các class kiểm soát được trạng thái - Tinh chỉnh các quan hệ, operation, và thuộc tính

pdf131 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 2009 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng sử dụng UML - Thiết kế Class, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan