Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng sử dụng UML - Thiết kế Use-Case

Mục tiêu -Tìm hiểu mục đích của bước thiết kế Use-Case và thời điểm thực hiện công đoạn này - Kiểm định tính nhất quán trong cài đặt use-case - Tinh chỉnh use-case realizations có được từ bước phân tích Use-Case dựa trên các phần tử thiết kế đã được xây dựng

pdf38 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 2193 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng sử dụng UML - Thiết kế Use-Case, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan