Bài giảng Phương trình vi phân - Nguyễn Xuân Thảo

(Bản scan) Đối với một phương trình vi phân bất kì không phải luôn tìm được nghiệm tường minh Ngay cả khi không tìm được nghiệm tường minh thì vẫn cần nhận được những thông tin có giá trị về nghiệm; chẳng hạn như tính không bị chặn, bị chặn, tuần hoàn của nghiệm,...

pdf24 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2853 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Phương trình vi phân - Nguyễn Xuân Thảo, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên