Bài giảng Quản lí nhóm làm việc

Đổi mới Tưduy sáng tạo tạo dựng nền tảng cho sự đổi mới Nhiều người có kinh nghiệm, chuyên môn khác nhau Ælàm việc chung --. Có khảnăng sáng tạo Tốc độ Chi phí Chất lượng

pdf10 trang | Chia sẻ: nyanko | Lượt xem: 1269 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Quản lí nhóm làm việc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
QUẢN LÍ NHÓM LÀM ViỆC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG z Giải thích tầm quan trọng của nhóm làm việc z Nhận diện các loại nhóm làm việc z Nhận thức rõ ý nghĩa và những yếu tố xác định hiệu quả của nhóm z Mô tả những quy trình của nhóm, nhận biết những vấn đề có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của nhóm z Giải thích cách thức chẩn đoán và loại bỏ những rào cản ảnh hưởng đến hiệu quả của nhóm NHÓM VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA NHÓM Mối quan hệ Tác động qua lại Mục đích chung Ảnh hưởng lẫn nhau Nhóm NHÓM KHÔNG CHÍNH THỨC NHÓM KHÔNG CHÍNH THỨC NHÓM LÀM VIỆC NHÓM LÀM VIỆC z Nhóm z Tầm quan trọng của nhóm TẠI SAO TỔ CHỨC SỬ DỤNG NHÓM LÀM VIỆC z Đổi mới z Tư duy sáng tạo tạo dựng nền tảng cho sự đổi mới z Nhiều người có kinh nghiệm, chuyên môn khác nhau Æ làm việc chung --. Có khả năng sáng tạo z Tốc độ z Chi phí z Chất lượng PHÂN LOẠI NHÓM z Nhóm giải quyết vấn đề z Gồm những thành viên từ nhiều bộ phận khác nhau trong tổ chức z Xem xét cần làm gì để thực hiện công việc tốt hơn z Hình thức z Nhóm chất lượng z Đội đặc nhiệm PHÂN LOẠI NHÓM z Nhóm chức năng z Những thành viên từ một bộ phận riêng lẻ z Xem xét những vấn đề chung trong phạm vi, trách nhiệm của họ z Nhóm làm việc đa chức năng z Gồm những nhân viên từ nhiều chức năng, nhiều cấp khác nhau z Thực hiện những công việc với định hướng mục tiêu chuyên biệt z Nhóm tự quản: trách nhiệm của tự bản thân nhóm CÁC THÀNH VIÊN CỦA NHÓM TỰ QUẢN Nhóm tự quản • Tham gia vào việc lựa chọn thành viên mới • Đào tạo thành viên mới • Tương tác với nhà cung cấp và khách hàng • Thiết lập mục tiêu... Nhóm thù lao và công nhận Nhóm phần mềm Các nhà lãnh đạo và quản trị nhóm khác Nhóm truyền thông Nhóm ngân sách Nhóm đào tạo LÀM CHO NHÓM TRỞ NÊN HIỆU QUẢ z Những tiêu chuẩn về hiệu quả z Các chỉ tiêu xác định hiệu quả z Nhân tố ảnh hưởng đến cách cư xử và hiệu quả hoạt động của nhóm z Quy mô nhóm z Sự cấu thành nhóm z Vai trò của các thành viên z Chuẩn mực của nhóm z Mối quan hệ địa vị trong nhóm z Sự liên kết NHỮNG GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN BÊN TRONG NHÓM Hình thành Biến động Chuẩn tắc Thực hiện Chuyển hướng Kết thúc hoặc lặp lại Kết thúc hoặc lặp lại Kết thúc hoặc lặp lại Kết thúc hoặc lặp lại Bắt đầu Kết thúc Thấp Cao Thời gian cùng với nhau Mức độ trưởng thành NHỮNG GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN BÊN TRONG NHÓM z Cảm xúc z Sự tin tưởng z Cởi mở z Sự tự do z Sự phụ thuộc lẫn nhau Æ Phản ánh mức độ liên kết z Chuẩn mực về hành vi z Phải phù hợp với những thành viên z Phải đồng ý với chuẩn mực z Phải biết nhóm hỗ trợ cho tiêu chuẩn thông qua hệ thống thưởng phạt