Bài giảng Quản lý dự án phần mềm - Chương 1: Chất lượng của phần mềm - Nguyễn Anh Hào

Đặc điểm của phần mềm 1. Không có tính chất vật lý (vô hình, .), vd: gmail, search engines, cloud, 2. Không bị hao mòn như phần cứng, chỉ bị lạc hậu ! 3. Sao chép được !!! 4. Sự thay đổi linh hoạt là ưu thế của PM so với phần cứng. Do đó, cách làm ra phần mềm cũng khác: 1. Dựa trên sự tư duy để sáng tác ra phần mềm 2. Phần mềm được sử dụng qua các versi

pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 384 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Quản lý dự án phần mềm - Chương 1: Chất lượng của phần mềm - Nguyễn Anh Hào, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nguyễn Anh Hào Khoa CNTT2 Học viện CNBCVT – Cs Tp.HCM S W Q u a lit y A ss u ra n ce S W Q u a lit y A ss u ra n ce 01. Chất lượng của phần mềm  1 Phần mềm  Là một tập quy tắc xử lý thể hiện thành chương trình (mã lệnh+dữ liệu) được cài đặt vào phần cứng phù hợp để tự thực hiện một vài công việc thay con người.  + Các mô tả cho chương trình (chức năng, giao diện,cách sử dụng, ràng buộc,..), để nhiều người cùng hợp tác với nhau làm ra & sử dụng phần mềm: phân tích viên, thiết kế viên, lập trình viên, kiểm thử viên, người sử dụng, admin, 2 Đặc điểm của phần mềm 1. Không có tính chất vật lý (vô hình, ...), vd: gmail, search engines, cloud, 2. Không bị hao mòn như phần cứng, chỉ bị lạc hậu ! 3. Sao chép được !!! 4. Sự thay đổi linh hoạt là ưu thế của PM so với phần cứng. Do đó, cách làm ra phần mềm cũng khác: 1. Dựa trên sự tư duy để sáng tác ra phần mềm 2. Phần mềm được sử dụng qua các versions 3 Chất lượng là gì ?  Các khái niệm  Mức độ hoàn hảo của sản phẩm (Oxford)  Đúng như đặc tả (Juran).  Thỏa mãn mong muốn (được mô tả, hoặc hiển nhiên - ISO)  Đáp ứng yêu cầu (Crosby)  Đánh giá của người sử dụng (Feigenbaum)   Mỗi cách định nghĩa chất lượng đưa đến cách ứng xử khác nhau về PM. Software Quality Models and Philosophies.pdf 4 Định nghĩa chất lượng phần mềm 1. User ‘s view:  Mức độ làm thỏa mãn cho yêu cầu được đặc tả (requirements) hoặc mong đợi (needs) đ/v PM, với chi phí và thời gian hợp lý. 2. Developer’s view:  Dể làm & cập nhật : sử dụng lại, hợp chuẩn, tiếp nhận công nghệ mới, mềm dẻo  An toàn 5 Vài khái niệm chất lượng 1. Một phiên bản phần mềm thoả mãn mọi yêu cầu của người sử dụng. 2. Một phiên bản phần mềm thoả mãn mọi yêu cầu từ môi trường sử dụng (context, bao gồm users). 3. Phát triễn được nhiều phiên bản phần mềm thoả mãn yêu cầu từ môi trường. 4. Yêu cầu đúng, đầy đủ và ít thay đổi để tránh làm lại phần mềm. 5. Có phương pháp kiễm thử đúng. 6. Có phương pháp làm đúng. 6