Bài giảng Quản lý dự án phần mềm - Chương mở đầu: Giới thiệu - Nguyễn Anh Hào

Nội dung chính 1. Chất lượng của một phiên bản PM 1. Giá trị sử dụng của PM 2. Các tiêu chí chất lượng: Mc.Call, ISO 9126 2. Đảm bảo chất lượng PM 1. Ứng xử với yêu cầu (CMMI level 2&3) 2. Cách làm (mô hình) và Verification 3. Kiểm thử (testing) và Validation 4. Bảo trì (cấu hình) và Qualification

pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 383 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Quản lý dự án phần mềm - Chương mở đầu: Giới thiệu - Nguyễn Anh Hào, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nguyễn Anh Hào Khoa CNTT2 Học viện CNBCVT – Cs Tp.HCM S W Q u a lit y A s s u ra n ce S W Q u a lit y A s s u ra n ce 0. Giới thiệu  Mục đích của môn học  Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản trong việc đảm bảo chất lượng cho dự án làm phần mềm. ◦ Có thể hiểu và làm đúng các quy trình, công đoạn phát triễn sản phẩm thực tế. ◦ Tự học thêm để mở rộng kiến thức. Nội dung chính 1. Chất lượng của một phiên bản PM 1. Giá trị sử dụng của PM 2. Các tiêu chí chất lượng: Mc.Call, ISO 9126 2. Đảm bảo chất lượng PM 1. Ứng xử với yêu cầu (CMMI level 2&3) 2. Cách làm (mô hình) và Verification 3. Kiểm thử (testing) và Validation 4. Bảo trì (cấu hình) và Qualification S W Q u a lit y A ss u ra n ce Tài liệu môn học 1. Kshirasagar Naik and Priyadarshy Tripathy. Software testing and quality assurance: theory and practice. John Wiley & Sons, 2008. (PDF) 2. Elizabeth Hull, Ken Jackson and Jeremy Dick. Requirements Egineering, 2nd . Springer, 2005. (PDF) 3. Các tài liệu đọc thêm được chú thích trong slide S W Q u a lit y A ss u ra n ce Cách học 1. Tham dự buổi giảng, để hệ thống hóa nội dung. 2. Bắt đầu từ ý tưởng đơn giản để hiểu và sử dụng trong thực tế. 3. Đọc sách để biết thêm. 4. Thảo luận. S W Q u a lit y A ss u ra n ce Quy định 1. Điểm: 10% + 20% + 70% ◦ Thi tự luận 2. Tham dự buổi giảng. ◦ Phải nắm được nội dung ! 3. Điểm thưởng, điểm phạt. ◦ Thưởng phạt trên thái độ học. ◦ Chỉ áp dụng trên điểm CC và GK, không áp dụng cho điểm cuối khóa. S W Q u a lit y A ss u ra n ce
Tài liệu liên quan