Bài giảng Quản trị chiến lược - Nguyễn Khánh Trung

Thời Alexander (năm 330 trước công nguyên), “Chiến lược” được xem như là kỹ năng khai thác các lực lượng và tạo dựng hệ thống thống trị toàn cục. Luận điểm cơ bản của chiến lược quân sự là: có thể đè bẹp đối thủ -thậm chí là đối thủ mạnh hơn, đông hơn –dẫn dắt thế trận và đưa đối thủ vào trận địa thuận lợi cho việc triển khai các khả năng của mình.

pdf25 trang | Chia sẻ: nyanko | Lượt xem: 1437 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Quản trị chiến lược - Nguyễn Khánh Trung, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
4/7/2014 2/25 4/7/2014 3/25 CÂU CHUYỆN RÙA VÀ THỎ 4/7/2014 4/25 CHIẾN LƯỢC Nguồn gốc Phân loại Khái niệm Vai trò Quản trị chiến lược 4/7/2014 5/25 NGUỒN GỐC Thời Alexander (năm 330 trước công nguyên), “Chiến lược” được xem như là kỹ năng khai thác các lực lượng và tạo dựng hệ thống thống trị toàn cục. Luận điểm cơ bản của chiến lược quân sự là: có thể đè bẹp đối thủ - thậm chí là đối thủ mạnh hơn, đông hơn – dẫn dắt thế trận và đưa đối thủ vào trận địa thuận lợi cho việc triển khai các khả năng của mình. 4/7/2014 6/25 KHÁI NIỆM Trong kinh doanh, khái niệm “Chiến lược” được hình thành vào thập niên 50 và 60 của thế kỷ trước, nổi bật nhất là những quan điểm của Alfred D. Chandler, Philip Selznick, Igor Ansoff, và Peter Drucker 4/7/2014 7/25 KHÁI NIỆM -Tầm nhìn, sứ mệnh - Mục tiêu, nhiệm vụ - Cách thức tiến hành - Cách xác định đối thủ - Môi trường: cạnh tranh - Tầm nhìn, sứ mệnh - Mục tiêu, nhiệm vụ - Cách thức tiến hành - Cách xác định đối thủ - Môi trường: đối kháng CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHIẾN LƯỢC QUÂN SỰ 4/7/2014 8/25 KHÁI NIỆM Chiến lược là việc xác định các mục tiêu, mục đích cơ bản dài hạn của doanh nghiệp và việc áp dụng một chuỗi các hành động và phân bổ các nguồn lực cần thiết để thực hiện mục tiêu này. (Chandler - 1962) 4/7/2014 9/25 KHÁI NIỆM Chiến lược là một kế hoạch tích hợp các mục tiêu chính yếu, các chính sách và chuỗi hành động vào một tổng thể một cách chặt chẽ (Quinn – 1980) 4/7/2014 10/25 KHÁI NIỆM Chiến lược là tổng hòa hệ thống các mục tiêu, các chính sách chủ yếu, cách thức tiến hành và các nguồn lực thực hiện được phối hợp một cách hợp lý. Chiến lược sẽ mang lại lợi thế cho tổ chức thông qua việc sắp xếp tối ưu các nguồn lực trong một môi trường cạnh tranh nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và kỳ vọng của các nhà đầu tư 4/7/2014 11/25 VAI TRÒ Chiến lược được xây dựng để nâng cao tính cạnh tranh hoặc đảm bảo sự tồn tại của doanh nghiệp, trong khi đó các sản phẩm và dịch vụ lại được phát triển ở cấp độ các đơn vị kinh doanh Vai trò của doanh nghiệp là quản lý các đơn vị kinh doanh sao cho các hoạt động sản xuất kinh doanh có tính cạnh tranh và có khả năng đóng góp vào việc thực hiện mục tiêu tổng thể của doanh nghiệp 4/7/2014 12/25 PHÂN LOẠI Lựa chọn hoạt động kinh doanh, phối hợp, điều chỉnh các đơn vị Phát triển và bảo vệ lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm và dịch vụ mà đơn vị quản lý. Các quy trình tác nghiệp của các hoạt động kinh doanh và các bộ phận của chuỗi giá trị Tổng thể doanh nghiệp Đơn vị kinh doanh Bộ phận chức năng 4/7/2014 13/25 YÊU CẦU - Tăng thêm sức mạnh của DN và giúp giành được lợi thế cạnh tranh - Đảm bảo an toàn kinh doanh - Xác định rõ phạm vi, mục tiêu và những điều kiện cơ bản để thực hiện mục tiêu - Xây dựng dưa trên dự báo về môi trường tương lai - Bên cạnh chiến lược chính thức, DN cần phải có chiến lược dự phòng - Chiến lược phải là kết quả của sự phối hợp giữa 3R: Resource (Nguồn lực), Reality (Thời cơ), Ripeness (Chín muồi) 4/7/2014 14/25 KHÁI NIỆM QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC • Quản trị chiến lược là nghệ thuật và khoa học của việc xây dựng, thực hiện và đánh giá các quyết định liên quan đến chức năng quản trị cho phép tổ chức đạt được mục tiêu đề ra. 4/7/2014 15/25 GIAI ĐOẠN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG Hoạch định chiến lược Thực hiện chiến lược Kiểm tra chiến lược Phân tích và lựa chọn chiến lược Tổ chức nghiên cứu Phân bổ nguồn lực Đề ra kế hoạch, chính sách Khắc phục, điều chỉnh So sánh kết quả với mục tiêu 4/7/2014 16/25 GIAI ĐOẠN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Hoạch định chiến lược Tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu của DN Phân tích môi trường KD Phân tích nội bộ DN Phân tích và lựa chọn chiến lược 4/7/2014 17/25 GIAI ĐOẠN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Thực hiện chiến lược Đề ra mục tiêu thường niên, chính sách và phân bổ nguồn lực Triển khai chiến lược trong công tác marketing, tài chính kế toán, sản xuất, nghiên cứu phát triển 4/7/2014 18/25 GIAI ĐOẠN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Kiểm tra chiến lược Quy định nội dung kiểm tra Đo lường kết quả thực hiện So sánh kết quả với mục tiêu Khắc phục, điều chỉnh 4/7/2014 19/25 MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Mô hình quản trị chiến lược F. David 4/7/2014 20/25 MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 1. Mô hình hoạch định chiến lược cơ bản 2. Mô hình hoạch định dựa trên mục tiêu 3. Mô hình liên kết 4. Mô hình hoạch định kịch bản 5. Mô Hình hoạch định "hữu cơ" (Mô hình tự tổ chức). 4/7/2014 21/25 MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Mô hình hoạch định chiến lược cơ bản: - Công ty cở nhỏ - Chưa lập chiến lược Xác định mục đích: -Vì sao thành lập? Khách hàng là ai? - Sản phẩm là gì? Truyền thông? Lựa chọn mục tiêu Xác định hướng tiếp cận Xác định kế hoạch hành động cụ thể Điều hành và cập nhật kế hoạch 4/7/2014 22/25 MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Mô hình hoạch định dựa trên mục tiêu • Đánh giá môi trường bên ngoài và nội lực bên trong thông qua phân tích SWOT • Phân tích chiến lược để xác định mục tiêu ưu tiên • Hoạch định chiến lược chính để hướng tới mục tiêu. • Đưa ra và đổi mới tầm nhìn, sứ mạng, giá trị (vài tổ chức có thể thực hiện bước này đầu tiên) • Thành lập tổ thực hiện kế hoạch • Ghi nhận thêm vào tài liệu điều hành hàng năm. • Hoàn thiện tổ chức sau năm đầu tiên điều hành • Điều hành, kiểm tra, cập nhật kế hoạch chiến lược. 4/7/2014 23/25 MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Mô hình liên kết Bảo đảm sự liên kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ của tổ chức và nguồn lực để thực hiện cách hiệu quả. Mô hình này hữu ích cho tổ chức có chiến lược tỉ mỉ hoặc để tìm ra nguyên nhân vì sao tổ chức không hoạt động 4/7/2014 24/25 MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Mô hình hoạch định kịch bản Được sử dụng kết hợp với các mô hình khác để bảo đảm kế hoạch thực sự thực hiện tư duy chiến lược. Mô hình có thể hữu ích, đặc biệt trong việc xác định các vấn đề chiến lược và mục tiêu. Lựa chọn một số lực lượng bên ngoài và hình dung thay đổi có liên quan Thảo luận về ba kịch bản khác nhau tương lai của tổ chức Lựa chọn nhiều khả năng thay đổi bên ngoài để thực hiện việc tổ chức 4/7/2014 25/25 MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Mô hình hoạch định "hữu cơ" (Mô hình tự tổ chức). Kế hoạch tương tự như việc phát triển một cơ thể, tức là , mỗi "cơ quan“ là một quá trình tự tổ chức. Các phòng ban trong công ty có thể tự tổ chức sao cho đạt mục tiêu đề ra.
Tài liệu liên quan