Bài giảng Quản trị E-Brand

• Brand và Trademark cũng tồn tại song song. • Thường gặp các cụm từ "Building Brand", 'Brand Strategy"; Brand Image"; "Brand Vision"; "Brand Management" • Không gặp các cụm từ "Building trademark"; "Trademark Management"; "Trademark Vision". , • Trademark – dùng trong pháp lý (TRIPS, BTA, Công ước Paris, luật SHTT các nước ). • Brand – dùng trong marketing, quản trị doanh nghiệp • Ngày nay xuất hiện cỏc cụm từ E-Brand, EM-Brand.

ppt55 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2158 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Quản trị E-Brand, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên