Bài giảng Quản trị hệ thống đãi ngộ

(Bản scan) Đãi ngộ: là 1 chức năng của QTNNL có liên quan đến tất cả các hình thức thưởng mà nhân viên được nhận do họ thực hiên các nhiệm vụ của tổ chức. Thù lao: là tất cả các khoản mà người LĐ nhận được thông qua mối quan hệ thuê mướn giữa họ và tổ chức

pdf37 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1996 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Quản trị hệ thống đãi ngộ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan