Bài giảng Quản trị ngoại thương

(Bản scan) 1.1.1 Mục đích và phạm vi ứng dụng Incoterms Incoterms là bộ quy tắc do Phòng Thương mại quốc tế (ICC) phát hành để giải thích các điều kiện thương mại quốc tế +Mục đích: Cung cấp một bộ quy tắc quốc tế để giải thích những điều kiện thương mại thông dụng nhất trong ngoại thương.

pdf335 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2321 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Quản trị ngoại thương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan