Bài giảng Quản trị nhân lực: Tạo động lực làm việc

Người quản lý cần phải biết chọn lựa phương pháp tạo động lực phù hợp Ví dụ: Một đồng nghiệp hay một thuộc cấp có tính hay khoe khoang, tự cho mình là giỏi? Khen một đồng nghiệp nữ về chiếc áo đẹp?

ppt29 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2187 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Quản trị nhân lực: Tạo động lực làm việc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan