Bài giảng Silicat trong trạng thái lỏng

Trạng thái lỏng của vật chất là trạng thái trung gian của chất khí và chất rắn. Có tỷ trọng cao, độ nén nhỏ và có lực tác dụng liên kết phân tử khá mạnh nên chất lỏng rất giống vật chất rắn. Tính đẳng hướng và tính linh động làm cho vật chất lỏng rất giống chất khí. Theo giả thuyết hiện đại thỉ chất lỏng có cấu trúc sắp xếp trật tự của phân tử mà trong chất lỏng tồn tại kiểu chuyển động nhiệt rất giống chuyển động nhiệt trong vật chất tinh thể. Phương pháp nghiên cứu nhiễu xạ Rơnghen nhận thấy trong chất lỏng có mặt nhữngphân tử được sắp xếp, phân bố có trật tự.

pdf11 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2403 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Silicat trong trạng thái lỏng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên