Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương I.1: Những khái niệm cơ bản

10. Ba bài toán cơ bản của SBVL Có thỏa mãn độ tin cậy ? (điều kiện bền, cứng, ổn định) Hình dáng, kích thước hợp lý của vật thể thực dựa vào các điệu kiện bền, cứng, ổn định Giá trị ngoại lực cho phép tác dụng vào vật thể thực

pdf19 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 264 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương I.1: Những khái niệm cơ bản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ Cơ khí CHƯƠNG I.1: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN Thời lượng: 1 tiết 1. Tài liệu tham khảo 11/04/2020 2 11/04/2020 3 2. Hệ thống đơn vị 11/04/2020 4 2. Hệ thống đơn vị 1 vòng quay = 360° = 2π rad 11/04/2020 5 2. Hệ thống đơn vị 11/04/2020 6 2. Hệ thống đơn vị 11/04/2020 7 3. Chữ cái Hy-lạp 11/04/2020 8 4. Đối tượng của sức bền vật liệu 11/04/2020 9 5. PHÂN LOẠI VẬT THỂ THỰC Có kích thước theo một phương rất lớn so với phương còn lại Có kích thước theo hai phương rất lớn so với phương thứ 3 Có kích thước theo ba phương cùng lớn tương đương nhau 11/04/2020 10 5. PHÂN LOẠI VẬT THỂ THỰC 11/04/2020 11 5. PHÂN LOẠI VẬT THỂ THỰC 11/04/2020 12 5. PHÂN LOẠI VẬT THỂ THỰC 11/04/2020 13 5. PHÂN LOẠI VẬT THỂ THỰC 11/04/2020 14 6. Môn học “SỨC BỀN VẬT LIỆU” nghiên cứu sự chịu lực của vật liệu để đề ra các phương pháp tính toán, thiết kế các vật thể thực dưới tác dụng của ngoại lực nhằm thỏa mãn các yêu cầu đặt ra về: độ tin cậy và tiết kiệm vật liệu 11/04/2020 15 7. Độ tin cậy (độ an toàn) Không được: gãy, đứt, nứt, vỡ, trượt Không được biến dạng quá mức Không được mất trạng thái biến dạng ban đầu 11/04/2020 16 8. Tiết kiệm vật liệu Kích thước vật lớn + vật liệu nhiều  độ an toàn cao nhưng tốn kém và nặng nề 11/04/2020 17 9. Vị trí môn học 11/04/2020 18 10. Cơ lý thuyết và Sức bền vật liệu 11/04/2020 19 10. Ba bài toán cơ bản của SBVL Có thỏa mãn độ tin cậy ? (điều kiện bền, cứng, ổn định) Hình dáng, kích thước hợp lý của vật thể thực dựa vào các điệu kiện bền, cứng, ổn định Giá trị ngoại lực cho phép tác dụng vào vật thể thực