Bài giảng tài nguyên thiên nhiên - Võ Thị Lệ Hà

TNTN là nguồn của cải vật chất nguyên khai được hình thành và tồn tại trong tự nhiên mà con người có thể sử dụng để đáp ứng các nhu cầu trong cuộc sống

pdf148 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1799 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng tài nguyên thiên nhiên - Võ Thị Lệ Hà, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên