Bài giảng Tâm lý học nhân cách (tiết 1)

1. Trình bày được đầy đủ các khái niệm về nhân cách. 2. Trình bày được các cấu trúc nhân cách, trình bày và vận dụng được cấu trúc nhân cách đức và tài vào đời sống. 3. Phân biệt và nhận thức được các thuộc tính và phẩm chất của nhân cách.

ppt67 trang | Chia sẻ: nyanko | Lượt xem: 1926 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tâm lý học nhân cách (tiết 1), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan