Bài giảng Tạo hình

Nguyên lý: dải thủy tinh được kéo trực tiếp từ bề mặt thủy tinh, tuy nhiên sử dụng buồng gia công nhỏ độ sâu 160-200 mm nên hạn chế dòng đối lưu của thủy tinh khi tạo hình. Ban đầu dải thủy tinh tạo hình theo phương thẳng đứng đến độ cao khoảng 600-650 mm khi còn ở trạng thái dẻo được uốn gập sang phương nằm ngang nhờ con lăn bằng kim loại, sau đó được kéo theo phương nằm ngang đưa vào lò ủ (vận tốc quay của con lăn bằng 20-35% tốc độ kéo dải thủy tinh)

ppt25 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2540 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tạo hình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan