Bài giảng Tập trung thị trường, độc quyền nhóm và những rào cản nhập cuộc

Các tiêu chuẩn kết hợp với đường cong tập trung Tiêu chuẩn sắp xếp đường cong tập trung Một cách trực giác, trình độ tập trung của một ngành cao hơn nếu đường cong tập trung của nó nằm cao hơn đường cong của ngành khác được so sánh với nó

ppt58 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 3100 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tập trung thị trường, độc quyền nhóm và những rào cản nhập cuộc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên