Bài giảng Thận, nước tiểu

+ Bài tiết K+ vào lòng ÔT (NT): ở ÔL xa, trao chuyển ngược với Na+ cùng 1 CC và điều hòa bởi aldosteron. thiếu aldosteron -> nguy cơ mất Na+ , và K+ do ↓ BT K+. + Bài tiết H+ vào lòng ÔT: ở các dạng: . Ở ÔL gần: H+ + HCO3- H2O + CO2 . Ở ÔL xa: H+ + HPO42- H2PO4- (muối phosphat) H+ + NH3 NH4+ (muối amoni) - Đánh giá chức năng BT: TN thanh lọc PAH (para amino hippurat), bài xuất PSP (phenolsulfo phtalein). Hiện nay các TN (PAH, PSP.) ít làm trong lâm sàng

ppt17 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2047 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Thận, nước tiểu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên