Bài giảng Thiết kế và Phân tích thuật toán_Chương 2: Độ phức tạp tính toán và tính hiệu quả của thuật toán

Sau khi học chương này, sinh viên cần phải trả lời được các câu hỏi sau: - Tại sao cần phân tích đánh giá giải thuật? - Tiêu chuẩn nào để đánh giá một giải thuật tốt? Phương pháp đánh giá như thế nào? (đánh giá chương trình không gọi chương trình con, đánh giá một chương trình có gọi các chương trình con không đệ quy và đánh giá chương trình đệ quy).

ppt37 trang | Chia sẻ: diunt88 | Lượt xem: 2801 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Thiết kế và Phân tích thuật toán_Chương 2: Độ phức tạp tính toán và tính hiệu quả của thuật toán, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan