Bài giảng Thuốc kích thích thần kinh trung ương

1. Caffein: Càphê (100-150mg/ly). Trà (30-40mg/ly). Cacao (15-18mg/ly). 2. Theophyline: Trà và cacao. 3. Theobromine: Cacao.

ppt37 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 4739 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Thuốc kích thích thần kinh trung ương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên