Bài giảng Tiếp cận người dùng

Index-database của S.E Add to SE (trực tiếp) Meta tag (example) Robot.txt Phương thức xếp hạng của S.E Search & click Add link

ppt16 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1746 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiếp cận người dùng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiếp cận ngườI dùng Nội dung Đặt vấn đề Các phưong án giải quyết Đặt vấn đề Mô hình web Đặt vấn đề Ai tìm ai?   Khách hàng Website ? Đặt vấn đề Tìm gì? Ở đâu   Khách hàng Thông tin ? Website ? Báo chí, bạn bè, tìm kiếm (google,yahoo) Đặt vấn đề Website Tiếp cận KH ?   Bài tóan Tìm gì? Ở đâu   Khách hàng Search engine -> Tìm gián tiếp Website -> tìm trực tiếp Báo chí, bạn bè, tìm kiếm (google,yahoo) Quảng cáo Báo chí / phát tờ rơi / event News letter Spam Tell to friend Tell to friend Index-database của S.E Add to SE (trực tiếp) Meta tag (example) Robot.txt Phương thức xếp hạng của S.E Search & click Add link Tương tác với search engine (SE) Add to SE Google Add to SE Add to SE Add to SE Công cụ Xếp hạng (page ranking) alexan.com Tham khảo www.alexa.com