Bài giảng Tin học chuyên ngành dùng cho khối B

Cơ sở dữ liệu (CSDL) gồm các bản ghi (Record), mỗi bản ghi là một dòng gồm các cột chứa thông tin cùng loại, cột được gọi là trường (Field). Dòng đầu tiên của miền CSDL chứa các tên trường, các dòng kế tiếp sau phải là các bản ghi.

pdf53 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1988 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tin học chuyên ngành dùng cho khối B, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên